top of page
  • Deja Nienaber

DIE BOER weergawe Julie 2021

Wagyu in Namibia vat vlam, lees die artikel oor Wagyu en vleisbedryf in DIE BOER, Julie 2021 - die uitknipsel is onder in foto's geplaas of 'n PDF wat ook gelees kan word.


Die Boer publication 07072021
.pdf
Download PDF • 3.66MB

#wagyu #namibianwagyu #kingofbeef #desertwagyu #undisputed #wagyubeef #namibianbeef #exportstandard #republikein #dieboer #boerhier #ilovesawagyu #wagyusa

59 views0 comments
bottom of page